Valorisatieprogramma Deltatechnologie & water

 
Klimaatverandering, mondiale bevolkingsgroei en toenemende urbanisatie vragen om effectieve nieuwe oplossingen voor deltatechnologische opgaves.

Het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water (VPdelta) is opgezet vanuit het deltatechnologie cluster in de regio Rotterdam-Delft-Drechtsteden om ondernemerschap te stimuleren en de ontwikkeling van innovatieve delta oplossingen te vermeerderen en te versnellen.

VPdelta werkt samen vanuit het hart van de triple-helix aan de ontwikkeling van concrete nieuwe innovaties voor de delta van morgen.
Zowel voor Nederlandse opgaves als voor de export.

 

Actielijnen VPdelta

VPdelta is actief op vier elkaar aanvullende en overlappende sporen.

bolletjes

1. Clusterversterking
Samen innoveren voor meer business

mensen

2. Projectontwikkeling
Innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken

tandwiel

3. Startersondersteuning
Meer succesvolle starters als motor voor innovaties

globe

4. Ontwikkeling Showcases
Proeftuin in Nederland als etalage naar de wereld

Doelgroepen

VPdelta richt zich op het bevorderen van samenwerking tussen vijf doelgroepen.

VOOR BEDRIJVEN
Ondersteuning in het ontwikkelen van markt relevante innovaties.
Ondersteunen in testen en demonstreren.
Nieuwe netwerken creëren tussen bedrijven en overheden.
VOOR STARTERS
Ondersteuning van starters en doorgroeiers aansluitend op hun behoeften.
Ontwikkeling van onderwijsprogramma’s over ondernemerschap.
VOOR KENNIS- EN ONDERWIJS-INSTELLINGEN
Ondersteuning om maatschappelijke vraagstukken op te lossen door experimenten.
Afstemming bevorderen tussen kennis-ontwikkeling, opleidingen en arbeidsmarkt.
Aanzetten tot nieuw onderzoek.
VOOR OVERHEDEN
Ondersteuning in identificeren van kennisbehoefte in water- en deltavraagstukken.
Met andere partijen nieuwe prototype-oplossingen realiseren.
Verbeteren van de economie en werkgelegenheid in de sector.
VOOR STUDENTEN
Helpen van studenten bij het vinden van stage- en afstudeeropdrachten.
Studenten laten kennismaken met ondernemerschap.
Hulp bij het starten van een bedrijf.