A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.
Waterschap Rivierenland partner in VPdelta

Waterschap Rivierenland partner in VPdelta

Geplaatst op 12 januari 2017

Waterschap Rivierenland neemt vanaf 2017 deel aan het VPdelta programma en versterkt hiermee haar innovatieve ambities. Rivierenland is sterk als 'launching customer' en realiseert regelmatig innovatieve projecten met grote impact. De samenwerking met het VPdelta-netwerk versterkt deze ambities.

Kansen
Heemraad Mevrouw Hennie Roorda van het waterschap en lid van de stuurgroep VPdelta: "We staan met Waterschap Rivierenland voor een grote opgave om de doelstellingen van Hoogwaterbeschermingsprogramma te realiseren. Bij de dijkversterkingen liggen er kansen voor innovatieve oplossingen. In de samenwerking met VPdelta zal hierop de focus liggen. Maar ook bij waterthema's als zon-op-water, zon-op-dijken, slim malen, klimaatadaptatie en innovatief aanbesteden verwachten we veel van de samenwerking."