A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.
Safe delta

Safe delta

Omwille van veiligheid én beperking van economische schade staat binnen de delta- en watersector het voorkomen van overstromingen hoog op de agenda. Schades door wateroverlast kunnen in de miljarden lopen (Elbe (2013) >10 miljard schade, New Orleans (2005) >80 miljard schade). Ondanks grootschalige ruimtelijke waterveiligheids- ingrepen zoals de deltawerken of ‘ruimte voor de rivier’ moet in Nederland jaarlijks een tijdelijk teveel aan water worden gekeerd of afgevoerd.
 

Elders in de wereld, van Noord-Amerika tot Zuidoost-Azië, is dat niet anders. Sterker, bij gebrek aan adequate infrastructuur vormen aanzwellende rivieren, geweld van zee en hevige neerslag een constante dreiging. Onder de hoede van VPdelta wordt gewerkt aan uiteenlopende toepassingen die de delta veiliger maken, van ict-toepassingen tot tijdelijke waterkeringen.  

Quote
Waterveiligheids opgaven in Deltagebieden