A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Kennis moet stromen

VPdelta creëert proeftuinen waarin startups, scale-ups, mkb’ers, studenten, wetenschappers en gebiedsbeheerders innovatieve concepten testen, verbeteren en demonstreren. Op deze manier stimuleert en versnelt VPdelta innovatie en toepassing in de Nederlandse water- en deltatechnologiesector en brengt nieuwe oplossingen wereldwijd onder de aandacht.

TU Delft krijgt polderdak

Lees meer

Proeftuin het WaterLab start project Check de Stadsvergroening

Lees meer

Alle zeilen bij voor innovatie

Lees meer

Proeftuinen helpen bij zoektocht naar oplossingen

Proeftuinen helpen bij zoektocht naar oplossingen

Voor klimaatbestendige innovaties is, op initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland, The Green Village en VPdelta, een levensechte testomgeving gerealiseerd: de WaterStraat. Hier testen bedrijven hun ideeën in de praktijk.

Lees meer

Drijvend bouwen: Een zee aan ruimte

Drijvend bouwen: Een zee aan ruimte

In 2050 leven er ongeveer negen miljard mensen op aarde, de druk op steden en natuurgebieden neemt toe. Bovendien stijgt de zeespiegel door klimaatverandering. Dit levert vooral problemen op in de dichtbevolkte delta’s. Bouwen op het water kan een oplossing zijn.

Lees meer

Vacature Projectmanager waterinnovaties

Wist je dat in 2050 zeventig procent van de wereldbevolking in kwetsbare laaggelegen deltagebieden leeft? Hoog tijd dus voor baanbrekende oplossingen op het gebied van hoogwater en klimaatverandering. En daar ga jij voor zorgen.

Lees meer

Nieuws

Geplaatst op:
19 september 2018

TU Delft krijgt polderdak

Geplaatst op:
17 juli 2018

Proeftuin het WaterLab start project Check de Stadsvergroening