A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Kennis moet stromen

VPdelta creëert proeftuinen waarin startups, scale-ups, mkb’ers, studenten, wetenschappers en gebiedsbeheerders innovatieve concepten testen, verbeteren en demonstreren. Op deze manier stimuleert en versnelt VPdelta innovatie en toepassing in de Nederlandse water- en deltatechnologiesector en brengt nieuwe oplossingen wereldwijd onder de aandacht.

Urban Waterbuffer in Spangen geopend

Lees meer

De straat op voor de klimaatbestendige stad

Lees meer

Michiel van Haersma Buma blijft werkzaam als programmavoorzitter VPdelta

Lees meer

Proeftuinen helpen bij zoektocht naar oplossingen

Proeftuinen helpen bij zoektocht naar oplossingen

Voor klimaatbestendige innovaties is, op initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland, The Green Village en VPdelta, een levensechte testomgeving gerealiseerd: de WaterStraat. Hier testen bedrijven hun ideeën in de praktijk.

Lees meer

Drijvend bouwen: Een zee aan ruimte

Drijvend bouwen: Een zee aan ruimte

In 2050 leven er ongeveer negen miljard mensen op aarde, de druk op steden en natuurgebieden neemt toe. Bovendien stijgt de zeespiegel door klimaatverandering. Dit levert vooral problemen op in de dichtbevolkte delta’s. Bouwen op het water kan een oplossing zijn.

Lees meer

Op een innovatief 2018!

2018, een nieuw jaar om met VPdelta vol in te zetten op de ontwikkeling en toepassing van nieuwe slimme oplossingen voor effectief waterbeheer. Samen met jullie - partners, startups en de vele andere waardevolle professionals die ons deltacluster rijk is.

Lees meer

Nieuws

Geplaatst op:
20 juni 2018

Urban Waterbuffer in Spangen geopend

Geplaatst op:
18 juni 2018

De straat op voor de klimaatbestendige stad