A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Kennis moet stromen

VPdelta creëert proeftuinen waarin startups, scale-ups, mkb’ers, studenten, wetenschappers en gebiedsbeheerders innovatieve concepten testen, verbeteren en demonstreren. Op deze manier stimuleert en versnelt VPdelta innovatie en toepassing in de Nederlandse water- en deltatechnologiesector en brengt nieuwe oplossingen wereldwijd onder de aandacht.

Grote belangstelling voor waterinnovaties tijdens Vakbeurs Klimaat

Lees meer

Steve Drops Day: innovatiedag bij partner Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard

Lees meer

Proeftuin het WaterLab start project Check de Stadsvergroening

Lees meer

Bodem biedt zee aan ruimte

Bodem biedt zee aan ruimte

De langdurige droge zomer van dit jaar was een dagelijks gespreksonderwerp. Om problemen in de toekomst te voorkomen, kan er in Nederland meer water vastgehouden worden voor droge perioden. Koen Zuurbier, onderzoeker geohydrologie bij KWR, pleit voor wateropslag in de bodem.

Lees meer

Nederlandse startups over de grens

Nederlandse startups over de grens

Er is geen land ter wereld dat op een klein oppervlakte als Nederland zoveel universiteiten, kennisinstituten en bedrijven heeft die zich bezighouden met het thema water. We zijn ondernemend en beschikken over een enorme dosis innovatiekracht. Het besef groeit dat Nederland juist met die innovaties een bijdrage kan leveren aan de wereldwijde wateruitdagingen.

Lees meer

Proeftuinen helpen bij zoektocht naar oplossingen

Voor klimaatbestendige innovaties is, op initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland, The Green Village en VPdelta, een levensechte testomgeving gerealiseerd: de WaterStraat. Hier testen bedrijven hun ideeën in de praktijk.

Lees meer

Nieuws

Geplaatst op:
09 november 2018

Grote belangstelling voor waterinnovaties tijdens Vakbeurs Klimaat

Geplaatst op:
17 oktober 2018

Steve Drops Day: innovatiedag bij partner Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard