A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Kennis moet stromen

VPdelta creëert proeftuinen waarin startups, scale-ups, mkb’ers, studenten, wetenschappers en gebiedsbeheerders innovatieve concepten testen, verbeteren en demonstreren. Op deze manier stimuleert en versnelt VPdelta innovatie en toepassing in de Nederlandse water- en deltatechnologiesector en brengt nieuwe oplossingen wereldwijd onder de aandacht.

TU Delft krijgt polderdak

Lees meer

Proeftuin het WaterLab start project Check de Stadsvergroening

Lees meer

Alle zeilen bij voor innovatie

Lees meer

Nederlandse startups over de grens

Nederlandse startups over de grens

Er is geen land ter wereld dat op een klein oppervlakte als Nederland zoveel universiteiten, kennisinstituten en bedrijven heeft die zich bezighouden met het thema water. We zijn ondernemend en beschikken over een enorme dosis innovatiekracht. Het besef groeit dat Nederland juist met die innovaties een bijdrage kan leveren aan de wereldwijde wateruitdagingen.

Lees meer

Proeftuinen helpen bij zoektocht naar oplossingen

Proeftuinen helpen bij zoektocht naar oplossingen

Voor klimaatbestendige innovaties is, op initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland, The Green Village en VPdelta, een levensechte testomgeving gerealiseerd: de WaterStraat. Hier testen bedrijven hun ideeën in de praktijk.

Lees meer

Nieuws

Geplaatst op:
19 september 2018

TU Delft krijgt polderdak

Geplaatst op:
17 juli 2018

Proeftuin het WaterLab start project Check de Stadsvergroening