A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.
Partners voor Water: Innovaties voor slimme metingen in Myanmar

Partners voor Water: Innovaties voor slimme metingen in Myanmar

De Myanmarese ministeries van Landbouw, Milieu en Transport hebben behoefte aan meer data en informatie om adequaat de meest duurzame oplossingen voor hun water- en resourcemanagement te kiezen. Om die gegevens te verzamelen werken zij samen met TU Delft en de partners van VPdelta. Samen zullen zij slimme methoden ontwikkelen om snel, betrouwbaar en betaalbaar deze gegevens te kunnen verzamelen. Dr. Zam Lwin Tun, Director Irrigation Departement zei dat “de onderzoekers, verenigd in het Partners voor Waterproject, komen met concrete oplossingen die wij nodig hebben, niet met een papieren rapport.” Tijdens de viering van de World Water Day in Myanmar op 13 en 14 maart 2017 in Nay Pyi Taw bekrachtigen overheidsinstanties, kennisinstellingen en ondernemers uit Myanmar en Nederland deze samenwerking. Het project is mede mogelijk gemaakt door het gelijknamige Partners voor Water-programma van Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

 

Waardevol water

In Myanmar is er veel waardering voor de rol van water in het dagelijks leven. Tijdens het Waterfestival, het grootste feest van het jaar, krijgen mensen langs de weg water in keramieken schalen aangeboden. Het land kent sinds kort een grote toename  in de internationale uitwisseling van expertise, samenwerking en handel. Hierdoor neemt het belang van goed water- en resourcemanagement toe. De Ministeries van Landbouw, Milieu en Transport willen anticiperen op de impact van de versnelde industrialisatie, handel en verstedelijking. Zij zetten zich in voor duurzaam management van landbouwgrond, grondstoffen, infrastructuur en economische groei. Water vervult daarbij een centrale rol. Het momentum is daar om technologische achterstand op infrastructuur voor water en water resource management in te lopen.

 

Proeftuinen voor innovaties

Marjan Kreijns, Programmadirecteur van VPdelta en van het Partners voor Waterproject in Myanmar, is zeer enthousiast over de bereidheid van eenieder om de weg naar duurzame innovaties te laten slagen: “De Myanmarezen weten hoe hun technologische achterstand in hun voordeel kan werken. Omdat er geen geïntegreerde dure infrastructuur voor watermanagement ligt, is er juist in dit mooie land vol economische potentie ruimte voor het testen en demonstreren van innovaties. Zodra die geschikt blijken voor dit land, zullen ze geïmplementeerd kunnen worden.” Zeven Nederlandse startups, twee  MKB-ers, universiteiten en hogescholen uit Nederland gaan met de kennisinstellingen en overheden uit Myanmar voor zes thema’s innovaties testen. Proeftuinen om innovaties naar de markt te brengen blijken effectief: “Dat hebben we als VPdelta in Nederland en in het buitenland reeds ervaren. Ondernemers kunnen ter plaatse kijken hoe ze de producten aan de omstandigheden en de omgeving aan moeten passen, en als die blijkt te werken, tonen zij de innovaties tijdens evenementen aan geïnteresseerden. De proeftuinen zijn als eerste goed voor de uitdagingen in Myanmar. En we zetten daarmee ook de innovaties van de Nederlandse watersector internationaal op de kaart.”

 

Meten is weten

Martine Rutten, coördinator van de wetenschappelijke onderzoeken in Myanmar, is verheugd over het onderzoek en de testmogelijkheden voor de innovaties over een langere termijn in een land waar nog niet veel data beschikbaar zijn. Zij legt uit dat de ontwikkeling en inzet van de slimme metingen en modelleringen het hardst nodig zijn voor de thema’s regen, erosie, sedimentatie, waterpeil, waterkwaliteit en landverzakkingen. Myanmar kampt namelijk met droge en natte seizoenen, een snel veranderende rivier, veel sedimentatie en een kust die beschermd moet worden. Veel partijen in Myanmar hebben dus direct belang bij goede gegevens over water. Binnen dit project zullen met name de lokale experts  de metingen en de monitoring van het water testen, samen met Nederlandse jonge experts en studenten, waarbij de partners van het project hun betaalbare en slimme oplossingen bedenken. De eerste experimenten hiervoor zijn reeds gestart.

 

Slimme meters voor waterpeil

Zo bedacht Olivier Hoes (TU Delft) een efficiënter en betaalbaar meetsysteem voor het waterpeil. Tijdens een workshop in Myanmar hoorde hij van de directeur van het departement Irrigatie dat daar grote behoefte aan was: “Het huidige meetsysteem vereist dat personeel drie keer per dag op hun brommer naar de meters op locatie gaat. Ter plaatse meten ze handmatig de waterstanden en bellen die vervolgens door. Deze data leveren drie stippen op een tijdslijn op, maar geven onvoldoende beeld van het getij. Dat kan efficiënter en er moest een vollediger beeld van het getij komen.” Hoes ontwierp een systeem dat iedere paar minuten waterstanden geautomatiseerd meet en doorgeeft: “De nieuwe meters zijn makkelijk te installeren en de componenten kosten bij elkaar niet meer dan 200 dollar. Met heel weinig middelen kun je al iets heel nuttigs ontwerpen, waar veel mee is te winnen.” Met studenten testte hij zijn prototypes in het Delftse lab. “In maart 2017 kijken Nederlandse en Myanmarese studenten of de zes prototypes op verschillende locaties in Myanmar gedurende meerdere weken onder verschillende klimaatomstandigheden blijven werken. De lokale partners nemen deel aan deze testfase, waarbij zij aangeven of de innovatie aan hun behoeften voldoet en op die manier het product mee ontwikkelen. Dat is belangrijk, want zij zullen na implementatie zorg dragen voor het beheer.”


Meetboeien voor golven

Max Radermacher (Wavedroid) werkt graag samen met programma’s voor watermanagement: “Via VPdelta en het project krijgen wij in Myanmar goed inzicht in de marktvraag, de relevante partijen en de context. VPdelta maakt kruisbestuiving tussen alle partijen mogelijk. Het project biedt veel kansen voor ondernemerschap. Als startup hadden wij die ingangen in een nieuw land anders niet zo gekregen.” De innovatieve boei van Wavedroid meet de hoogte, richting en duur van golven. Deze metingen bieden inzicht in (kust)erosie en zijn direct online te zien. De boei, voorzien van GPS, is klein en licht. “Dit vergemakkelijkt het vervoer en de installatie. De batterijen in de boei zijn goedkoop, leveren voor drie maanden stroom en zijn bij iedere supermarkt verkrijgbaar. Deze elementen maken de Wavedroid tien maal goedkoper dan conventionele golfboeien.“ Als pilot installeerde een student in 2016 een Wavedroid via VPdelta in Myanmar. Lokale vissers die niet wisten wat de boei was, sneden de Wavedroid los. “Gelukkig vonden wij de boei via de GPS snel weer terug, hetgeen de schade beperkte. Dit soort ervaringen leert ons om de bewoners in de buurt te betrekken bij de installatie en hen te vertellen over het voordeel van de metingen voor de lokale bevolking.” Gedurende het project van Partners voor Water ontwikkelt de startup een nieuwe versie Wavedroid, die robuuster is en onder meer verschillende stromingencondities kan meten. Hierna zal de startup inzetten op actievere marktbenadering. Lees hier meer over de Wavedroid.

Fotograaf: Martin Kwant

 

Stromingen meten met kokosnoten en GPS-trackers

Thom Bogaard (TU Delft) en Rolf Hut (TU Delft/ Disdrometrics) testten met een team Delftse en Myanmarese onderzoekers in februari 2017 een innovatieve methode om de stroming van de Irrawaddy in kaart te brengen. Met vijftien speciaal gemaakte GPS-trackers, 400 ballonnen en ledlampjes keken de onderzoekers of zij voldoende en goede data konden verzamelen over de variaties in stroomsnelheden. Met deze opgehaalde gegevens beogen zij het hydraulisch en waterkwaliteitsmodel van de rivier te ijken. Omdat de Irrawaddy steeds verandert, zullen de partners in Myanmar dit meet-experiment periodiek herhalen. Lees hier meer over het onderzoek. 

 

Smart data via open source ophalen

Niet alleen startups maar ook gevestigde bedrijven en organisaties, zoals de internationale stichting Akvo, doen mee aan de gezamenlijke ontwikkeling van duurzame waterinnovaties voor Myanmar. Met Akvo’s mobiele software en webtools verzamelt met name de water- en landbouwsector informatie, die Akvo via open source beschikbaar stelt. “De opgehaalde data leveren waardevolle input op voor strategiebepaling en monitoring voor de projecten van onze partners. Hiermee helpen wij kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers maatschappelijke impact te hebben op landbouw, voedselvoorziening, gezondheid en economische groei,” aldus Hans Merton (Akvo). Diverse pilots binnen het Partners voor Waterproject maken voor het verzamelen van veldgegevens gebruik maken van de diensten van Akvo. Zo worden de ‘Akvo Flow’ en ‘Akvo Caddisfly’ bij de pilot voor het meten en monitoren van de waterkwaliteit van de Ayeryawaddy rivier ingezet.”

 

Kruisbestuiving met satelliet

Ook het winstgevende bedrijf VanderSat levert hun diensten aan opdrachtgevers van over de hele wereld. Celine Nobel (VanderSat) licht toe: “Wij zien met onze technologie via satellieten vanuit de lucht hoeveel water er in een land in de bodem aanwezig is. Aan de hand van deze data kunnen wij bijvoorbeeld adviseren over waterverbruik en gunstige planning van de oogst.” Wij willen binnen dit project met onze producten een positieve bijdrage leveren aan productieverhoging en kostenverlaging voor boeren. Wij zien potentie in samenwerking met de andere projectpartners. Zo zouden wij met bedrijven die voorspellingen kunnen doen over toekomstige neerslag of droogte hele interessante innovatieve  informatieproducten kunnen maken. Het is heel mooi hoe VPdelta deze partijen met zoveel potentiele synergie bij elkaar heeft weten te brengen. Ik verwacht dat de partners binnen dit project elkaar goed aanvullen, en door samenwerking weer tot nieuwe innovaties kunnen komen die waardevolle impact kunnen hebben op de watersector en de landbouw in Myanmar.” Met die verwachtingen en inzet zijn alle partners met veel energie gestart.

Aan het Partners voor Waterproject van Vpdelta in Myanmar, getiteld “Leapfrogging Delta Management in Myanmar. Showcasing smart information solutions in the Ayeyarwady Delta", werken mee:

Myanmar National Water Resources Committee (NWCR): hier vormen alle onderstaande ministeries onderdeel van.
Ministry of Transport and Communication, Department of Water Resources and Improvement of River Systems (DWIR), Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation, Irrigation Department, Irrigation Technology Center (Bago), Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation, Yangon, Technological University, Myanmar Maritime University, VPdelta, TU Delft, Disdrometrics, FutureWater, Akvo, SHORE Monitoring & Research, Mobile Water Management, HKV Lijn in Water, SkyGeo, Wavedroid, VanderSat.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Partners voor Water programma van RVO.