A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.
Bufferblocks in proeftuin de WaterStraat

Bufferblocks in proeftuin de WaterStraat

Geplaatst op 06 maart 2018

Wat kunnen we doen om het water van hevige regenbuien in straten en wijken beter opvangen, ook in de toekomst? De Bufferblocks zijn een oplossing voor waterberging in stedelijk gebied. Op dinsdag 6 maart zijn deze betonnen stenen de grond in gegaan in de proeftuin de WaterStraat. We spraken met ondernemer Aroen Mughal van Hill Innovation BV over hun product.

Waar zijn Bufferblocks een oplossing voor?

“De betonnen Bufferblock bevat een holle ruimte waarin water van piekbuien tijdelijk opgeslagen kan worden. Het grote voordeel is dat de stenen niet heel diep in de grond geplaatst hoeven worden en toch hoge volumes water bergen. Diep graven is dus niet nodig. Je kunt hierdoor het product makkelijk toepassen in gebieden met hoge grondwaterstanden of zelfs in kleigronden. Daarnaast is het blok zo sterk gemaakt dat er nog steeds met gemak vrachtwagens over de weg kunnen rijden.”

 

Waarom willen jullie een plek in de WaterStraat?

“Wij vinden de WaterStraat een ideale locatie om ons product te testen. We vinden het vooral goed dat de Hogeschool Rotterdam en de TU Delft erbij betrokken zijn voor het onderzoekselement. Het unieke van De WaterStraat is dat we samen met andere ondernemers grotere onderzoeksvragen beantwoorden. We zijn niet in ons eentje bezig, maar juist geschikte combinaties aan het zoeken om meerdere innovaties aan elkaar te koppelen. Het feit dat het onderzoek door gespecialiseerde wetenschappers wordt uitgevoerd, maakt het objectief en interesseren.”


De WaterStraat wordt 16 mei geopend. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!
De WaterStraat is een onderzoeks- en demonstratieterrein voor klimaatadaptieve oplossingen gelegen op het terrein van The Green Village. Onder klimaatadaptieve oplossingen verstaan we nieuwe innovatieve manieren om met het veranderend klimaat in Nederland om te gaan, zoals aanhoudende droogte, piekbuien en stijgende temperaturen. De WaterStraat is een initiatief van The Green Village, Hoogheemraadschap Delfland en VPdelta.