A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.
Flowsand® in proeftuin de WaterStraat

Flowsand® in proeftuin de WaterStraat

Geplaatst op 14 maart 2018

Welke maatregelen kunnen genomen om de steeds heftigere buien het hoofd te bieden of juist verdroging tegen te gaan? Aquaflow BV, marktleider waterbergende wegen, realiseerde hun nieuwste product Flowsand® in de WaterStraat. Ondernemer Ad de Groot vertelde over zijn innovatie.

Voor welk probleem hebben jullie een oplossing bedacht?

“Om in versteend gebied op een vrij natuurlijke wijze meer water in de bodem te krijgen, hebben we Flowsand® ontwikkeld. Door voortgaande verstening van bewoond gebied zakt er steeds minder water de bodem in. Dit leidt tot grondwaterdaling met o.a. verdroging, verzilting en verzakkingen als gevolg.

 

Waarom biedt Flowsand® oplossing?

“Dankzij het zand van Flowsand® zakt er tot 300% meer water door dicht straatwerk. Op jaarbasis zal hierdoor 50-75% van de neerslag van straat niet tot afstroming komen.”

 

Wat heeft de WaterStraat te bieden?

“In de WaterStraat is alle kennis bij elkaar om grondig research te doen naar ons product en te testen. Daarnaast is het een mooie kans om hier demonstraties te geven en bezoekers in de WaterStraat te vertellen over onze innovatie!”

 

De WaterStraat wordt 16 mei geopend. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!

De WaterStraat is een onderzoeks- en demonstratieterrein voor klimaatadaptieve oplossingen gelegen op het terrein van The Green Village. Onder klimaatadaptieve oplossingen verstaan we nieuwe innovatieve manieren om met het veranderend klimaat in Nederland om te gaan, zoals aanhoudende droogte, piekbuien en stijgende temperaturen. De WaterStraat is een initiatief van The Green Village, Hoogheemraadschap Delfland en VPdelta.