A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.
Hemel(s)water test op de WaterStraat

Hemel(s)water test op de WaterStraat

Geplaatst op 15 april 2019

De WaterStraat heeft er een nieuwe oplossing bij: Hemel(s)water is een nieuw systeem dat regenwater omzet in drinkwater, zonder gebruik van elektriciteit of chemicaliën.  

Zelfvoorzienend en breed toepasbaar 
Met Hemel(s)water kun je van eigen dak je water zuiveren en dus zelfvoorzienend zijn. Dit water is volledig veilig, want vrij van bacteriën en hormoonverstorende stoffen zoals medicijnen en plastic- en nanodeeltjes. Naast gebruik voor thuis, is Hemel(s)water ook toe te passen in kantoren, openbare gebouwen en horeca. Voor industrie is het water te gebruiken als demiwater (gedemineraliseerd water), lage druk ketelvoedingwater (water voor stoomvorming in de stoomketel) en als gietwater in de agro-industrie.  

Klimaatadaptief 
Beter gebruik van regenwater levert een besparing van grondwater en oppervlaktewater op. Een oppervlakte van slechts 2,2% van ons land is hierbij zelfs voldoende om in de gehele drinkwaterbehoefte van Nederland te voorzien en er is voldoende dakoppervlak in Nederland om dit op te vangen. Steden beperken hierdoor de belasting van de riolering en voorkomen overlast bij piekbuien. Zo draagt Hemel(s)water ook bij aan het tegengaan van overstromingen.  

 

“Elk gebouw duurzaam. Ook voor drinkwater”
             - Albert Jansen, ontwikkelaar van Hemel(s)water


Testen op de WaterStraat 
Het doel van de testopstelling op de WaterStraat is er op gericht om deze innovatie op een aantal aspecten te toetsen, waaronder waterkwaliteit, het businessmodel en een aantal technische vragen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het vergroten van waterbeschikbaarheid in perioden van droogte en het beperken van piekafvoer in het riool. Om hier een beter inzicht in te krijgen wil Hemel(s)water op de WaterStraat verschillende vragen beantwoorden, zoals bijvoorbeeld:

  • Wat is de hoeveelheid water die door daken van huizen en/of zakelijke gebouwen (kantoren, industrieën glastuinbouwdaken) kan worden opgevangen?
  • Hoeveel draagt Hemel(s)water bij aan het voorkomen van wateroverlast in stedelijke gebieden en klimaatstress gebieden?
  • Hoeveel draagt Hemel(s)water bij aan droge voeten bij grote buien?
  • Hoeveel water moet er per persoon per jaar geleverd worden in een water-duurzaam huis en gezin?

 

“Het testen op Waterstraat geeft ons de mogelijkheid om samen met de TU onderzoek te doen naar de bijdrage van Hemel(s)water aan de water resilience van steden. Daarnaast is de WaterStraat een veel bezochte plek door gemeenten, waterschappen en andere relevante partijen, zo kunnen we ons product demonstreren aan mogelijke afnemers en tegelijkertijd leren kennis ophalen bij onze eindgebruikers.”

               - Albert Jansen, ontwikkelaar van Hemel(s)water

 

De installatie van Hemel(s)water staat in de werkruimte van het office gebouw op the Green Village, waar de WaterStraat is gevestigd. Het ontwerp bestaat uit twee tanks van 600 liter boven elkaar. Er is voor deze kleinere opstelling gekozen zodat deze binnen geplaatst kunnen worden. Aan de tanks komt zijwaarts een water-pillar unit die het regenwater zuivert. De installatie zal maximaal 0,6 m2 vloeroppervlak ruimte in beslagnemen en zal ca 2.20 m hoog zijn. Ook zal direct naast de installatie een pomp komen van ca 0,1 m2 Met ongeveer een half jaar tot een jaar verwacht Hemel(s)water de eerste onderzoeksresultaten van de testopstelling op de WaterStraat naar buiten te kunnen brengen. 


Meer informatie
Wil je meer weten over Hemel(s)water? Neem dan een kijkje op hun website