A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.
Proeftuinen vormen podium bij vijfde editie NKWK

Proeftuinen vormen podium bij vijfde editie NKWK

Geplaatst op 15 mei 2019

Afgelopen dinsdag was de omgeving van Delft het decor van alweer de vijfde conferentie van het NKWK (Nationaal Kennis- en Innovatieplatform voor Water en Klimaat). In enerverende sessies wisselden deelnemers ervaringen uit over actuele vraagstukken en innovaties voor een veilige en klimaatbestendige delta.

De dag was niet gericht op zenden van informatie, maar op inspireren en bovenal een aanzet om elkaar te motiveren tot actie. Via onder meer filmpjes werden succesverhalen gedeeld met het publiek, dat bestond uit ruim vierhonderd deelnemers, waarbij aftredend programmamanager Roeland Allewijn de betrokkenen aan de tand voelde. Veel partners van VPdelta kregen een podium, waaronder waterschappen (Rivierenland en Delfland), gemeenten en kennisinstellingen zoals Deltares.


Video-impressie van NKWK 2019

Er was nadrukkelijk ruimte voor de vraag waarom veel innovaties moeilijk hun weg vinden naar de praktijk. De rode draad hierin bleek de noodzaak om lef te tonen en ‘intensiever samen te werken in de gouden driehoek’, waarmee de nieuwe deltacommissaris Peter Glas in zijn inleiding doelde op overheid,  bedrijfsleven en verschillende kennisinstellingen.

De deltacommissaris benadrukte dat het hoopvol is hoeveel (technische) innovaties er zijn, maar dat meer begrip nodig is voor ‘menselijk gedrag’ en maatschappelijke factoren. Iets wat spreker Anne-Marie Hitipeuw van de gemeente Den Haag kon beamen. “Te vaak wordt nog voor traditionele oplossingen gekozen, omdat er nog te weinig inzicht is wat klimaatadaptieve maatregelen concreet opleveren”, stelde zij. De Adaptation Support Tool die aan het publiek getoond werd, moet daar een bijdrage aan leveren.

Rondgang langs proeftuinen

Bezoekers konden kiezen tussen een groot aantal workshops en excursies omtrent projecten en uitdagingen in zowel het landelijk als het stedelijk gebied, waarbij een grote rol was weggelegd voor klimaatadaptieve maatregelen. De VPdelta proeftuinen Flood Proof Holland en de WaterStraat fungeerden als podium voor excursies, en ook de Urban Waterbuffer in Rotterdam ontving een groep deelnemers.

De deltacommissaris kwam zelf kijken op de WaterStraat en ging in gesprek met verschillende ondernemers die hun innovaties demonstreerden. Een introductie door het KNMI, dat uitgaat van een vervijfvoudiging van hevige buien, benadrukte nog maar eens de waarde van de WaterStraat. Peter Glas was voor het eerst op locatie en toonde zich enthousiast: “ Geweldig dat ondernemers hier niet alleen hun idee kunnen etaleren, maar dat ze ook met een kennisvraag hier terecht kunnen."

Op Flood Proof Holland zag een zeer divers gezelschap een aantal inventieve tijdelijke keringen in actie. Dijkbeheerders onderwierpen de aanwezige ondernemers aan een spervuur van sterk inhoudelijke vragen. Er was met name interesse in de onderzoeksresultaten omtrent 'piping' en 'overslag'.