A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.
Tube Barrier getest bij oefening Deining en Doorbraak

Tube Barrier getest bij oefening Deining en Doorbraak

Geplaatst op 04 oktober 2017

Bij de grootscheepse hoogwateroefening Deining en Doorbraak heeft waterschap Rijn en IJssel met de mobiele waterkering Tube Barrier geoefend. De mobiele kering is van PVC-zeildoek en kan zichzelf met water vullen tot een hoogte van 70 cm. Het is daarmee een alternatief voor zandzakken. In een half uur tijd is bovenop de IJsseldijk over een afstand van 50 meter de Tube Barrier uitgerold, waarmee de dijk met 70 cm kon worden verhoogd. 

Tube Barrier is een van de startups uit het VPdelta portfolio en test en demonstreert regelmatig de tijdelijke waterkering in proeftuin Flood Proof Holland.

Bron: Waterforum.net