A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.
Programma 'Klimaatadaptatie #hoe dan?' op 18 juni bekend

Programma 'Klimaatadaptatie #hoe dan?' op 18 juni bekend

Geplaatst op 20 mei 2019

Het programma voor de bijeenkomst "Klimaatadaptatie #hoe dan?’ op de WaterStraat dinsdag 18 juni is bekend.

De Provincie Zuid-Holland en de partners van de WaterStraat organiseren samen deze klimaatadaptieve middag in Delft. Een programma voor gemeenten, waterschappen, experts, ondernemers en andere stakeholders die samen werken aan klimaatadaptatie. Het wordt een middag met veel praktische input: best practices, ervaringsdeskundigen, projecten en onderlinge uitwisseling van kennis. Van bodemdaling tot (klimaatbestendig) bouwen, van risicodialoog tot energiestrategie en van adaptieve omgevingsvisie en tot klimaatadaptatie innovaties. Hier kunt u kennis halen die u straks meteen kunt gebruiken. 

 

Programma

 

12:00 Inloop en lunch 

 

13:00 Opening

Dagvoorzitter Charles Groenhuijsen trapt de dag af. Hij heeft net het boek ‘Optimisme kun je leren’ geschreven en geeft ons mee hoe we dat kunnen toepassen op klimaatadaptatie. Astrid de Wit (provincie Zuid-Holland) en Marjan Kreijns (TU Delft, VPdelta) heten u welkom en vertellen wat we van de dag kunnen verwachten. Wat is de stand van zaken in Nederland op het gebied van klimaatadaptatie? Waar kunnen wij in Zuid-Holland op inspelen? Die vraag beantwoordt Stef Meijs (programma manager Nationale Adaptatiestrategie). Dan is het tijd voor klimaatadaptatie in de praktijk: Goeree Overflakkee laat zien hoe zij de stresstest, risicodialogen, etc. in de praktijk hebben toegepast.   

 

13:30 ‘De wereld om ons heen

Interactieve talkshow met aan de tafel partners op het gebied van klimaatadaptatie. Ga in gesprek met woningcorporaties, Stichting Rioned, regionale energiestrategieën en innovatief bedrijfsleven.  

 

14:00 – 15:30 #Hoe dan? Klimaatadaptatie in zes praktische workshops   

 

Workshop 1: Waar moet een klimaatadaptieve wijk aan voldoen?

De veertig Zuid-Hollandse partijen van het convenant klimaatadaptief bouwen zijn samen bezig om van adaptief bouwen de nieuwe norm te maken. Een werkgroep van o.a. gemeenten, marktpartijen uit de bouw, waterschappen en corporaties heeft de minimumeisen voor klimaatadaptief bouwen vastgesteld. Op 18 juni presenteren zij deze set minimumeisen en nodigen u uit uw mening en aanvullingen te geven. De Amstelwijck in Dordrecht is een van de eerste wijken die aangewezen is als pilotwijk. De projectleiders nemen u mee in hun aanpak. Verder krijgt u vast een preview van het nieuwe witboek met best practices en agendeert Waterstraat knelpunten en kansen om innovaties in wijken en straten toe te kunnen passen. 

Workshop 2: Het is een risico, die dialoog 

In deze workshop gaan we dieper in op de praktijk van klimaatadaptatie: hoe ga je in dialoog met stakeholders, wat is het vervolg op een stresstest, welke onderwerpen ontbreken nog? Verschillende inspirerende praktijkcases passeren de revue. Ook de klimaatatlas Zuid-Holland komt hier aan bod: welke informatie is toegevoegd, waar heeft u nog behoefte aan?

Workshop 3: Niet klimaatverandering maar bódemdaling is een van de grootste uitdagingen voor Zuid-Holland 

Bodemdaling kun je in Zuid-Holland niet los zien van klimaatadaptatie. Weersextremen zoals droogte maar ook extreme regenbuien hebben invloed op bodemdaling. In deze workshop gaan we in op bodemdaling in de bebouwde omgeving. Aan de hand van praktijkcases uit verschillende gemeenten en van het Nationaal Kennisprogramma bodemdaling behandelen we vragen zoals: Hoe gaan we om met bodemdaling in historische binnensteden? Is er verband tussen bodemdaling in stad en platteland? Wat is het verband tussen droogte en bodemdaling? Daarnaast zijn er pioniers aanwezig die vertellen over nieuwe bouwmaterialen die goed zijn voor boeren en bodemdaling. 

Workshop 4: Wat zegt u? Novi, Povi en Govi?  Naar een adaptieve omgevingsvisie

De Provincie start nu met het maken van nieuw omgevingsbeleid en adaptatie wordt daarin ingebed. Tijdens de bijeenkomst presenteert de provincie de hoofdlijnen van de inhoud en de aanpak voor dit beleid. U krijgt de kans om vroegtijdig input te geven en mee te denken. We gaan ook in gesprek met specialisten en ervaringsdeskundigen op het gebied van gemeentelijk omgevingsbeleid. Omgevingsbeleid gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Een belangrijk document om klimaatadaptatie stevig te verankeren. Maar hoe doe je dat? (Novi, Povi, en Govi zijn de Nationale, Provinciale en Gemeentelijke omgevingsvisies).    

Workshop 5: Alle opgaven verzamelen! 

Als je de nieuwe Zuid-Hollandse ‘Warmte Transitie Atlas’ (welke wijken kun je op welke manier voorzien van duurzame energie) naast de klimaatatlas legt, welke overeenkomsten, knelpunten en meekoppelkansen zie je dan? Naast de energietransitie zijn er nog veel meer opgaven waar kansen liggen om mee te liften: nieuwbouw, vervanging rioleringen, andere onderhoudswerkzaamheden. In deze workshop bespreken we met mensen uit de praktijk handige manieren om hierop in te spelen, plus praktijkervaringen, ervaring met aanbesteding van dit soort trajecten, en meer.

Workshop 6: Wonen en weersextremen

Workshop georganiseerd door de woningbouwcorporaties. Zij brachten onlangs een bundel uit met inspirerende adaptatievoorbeelden van corporaties. Graag gaan zij met gemeenten in gesprek over hoe we samen klimaatadaptieve maatregelen kunnen realiseren. Natuurlijk hier ook weer corporaties die vanuit de eigen praktijk vertellen over adaptatie en samenwerking met gemeenten.

 

15:30 Demonstraties en borrel

  • Live demonstraties en rondleiding langs innovaties op de WaterStraat en The Green Village
  • Borrel 

We krijgen een rondleiding op de Waterstraat en in de Green Village. In deze proeftuinen staan innovatieve oplossingen op het gebied van klimaatadaptatie. Zo zijn er jaren ’70 huizen nagebouwd om te testen hoe je deze huizen adaptief en duurzaam kunt maken. Er zijn nog veel meer innovatieve oplossingen op het gebied van water, duurzaamheid en klimaat te zien.

Aanmelden

Wilt u ook bij deze klimaatadaptieve middag zijn? U kunt zich hier aanmelden.