A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.
Rijkswaterstaat en Gemeente Rotterdam dagen Startups uit

Rijkswaterstaat en Gemeente Rotterdam dagen Startups uit

Geplaatst op 21 september 2017

Op donderdag 28 september 2017 vindt de sessie ‘Samen Innoveren in de Watersessie’ plaats, één van de middagsessies tijdens 'The Resilient City' dag. Hierin dagen Rijkswaterstaat en de Gemeente Rotterdam startups uit om met een baanbrekend idee te komen voor hun uitdagingen. Wat beweegt deze partijen om mee te doen? En waarom kiezen zij ervoor om juist startups in te zetten? VPdelta sprak met de casushouders over hun motivaties. 

 

Rijkswaterstaat – Rob Portielje, projectleider Innovatie Test Centrum Nat

“Rijkswaterstaat is beheerder van de grote watersystemen en vaarwegen in Nederland. Denk aan de grote rivieren, de Zeeuwse Delta, het IJsselmeergebied en de Noordzee. Met het beheer en onderhoud van deze watersystemen en natte infrastructuur is veel geld gemoeid. Wij verwachten dat er door startup bedrijven veel kansrijke innovaties worden ontwikkeld die voor een verbetering van de uitvoering van de RWS taken kunnen zorgen, door slimmer te meten en te inspecteren, en hierbij nieuwe technieken te gebruiken. Het beter over en weer leren kennen van elkaars behoeften en mogelijkheden, is daarin een belangrijke stap. Het in nu vaak zo dat RWS een directe relatie heeft met de aannemers die  beheer- en onderhoudstaken uitvoeren, en een indirecte relatie met  toeleveranciers die innovatieve technieken kunnen inbrengen. Het hechter werken in deze driehoek kan goed bijdragen aan het beter benutten van innovatieve ideeën en producten vanuit startup bedrijven.”

 

Gemeente Rotterdam - Jerôme Schepers, Beheerder Procesvoering

“Rotterdam zet in op Asset Management en Slim Beheer. Dit betekent we de buitenruimte steeds meer risicogestuurd gaan beheren en onderhouden, gebruik makend van best pratices en moderne (data)technieken. De ontwikkelingen gaan snel. Om bij te blijven maakt de gemeente graag gebruik van de kennis en creativiteit op de markt en bij de kennisinstituten. Een startup is een mooi voorbeeld van het bundelen van deze kennis en creativiteit. Naast het ontwikkelen toepassingen die het beheer versterken heeft een startup ook een functie in het delen van kennis, het opbouwen van netwerken en het stimuleren van informatiegestuurd werken. Het risicogestuurd beheren van de gemalen en overige assets voor het afwatertransport is bij uitstek een voorbeeld waarbij data analyse kan helpen. Het datavolume is enorm en de data is goed gestructureerd en ontsloten. Alle voorwaarden zijn er dus om nog slimmer te gaan beheren.”

 

Gerelateerd nieuws, programma en aanmelden

Event 28 september 'Samen Innoveren in de Watersector'
Er zijn nog plekken. Klik hier om aan te melden.