A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

WaterStraat

We krijgen te maken met steeds extremer weer. Langere periodes van droogte worden afgewisseld met grote hoeveelheden regen in korte tijd. Tijdens lange droge periodes voelt de stad benauwd aan. En tijdens piekbuien in combinatie met de vele verharding, asfalt en tegels, kan de riolering de hoeveelheid water niet meer verwerken.  

Dat maakt de stad kwetsbaar en dat raakt ons allemaal: bewoners, bedrijven en overheden. Daarom zoeken overheden, ondernemers en kennisinstellingen gezamenlijk naar nieuwe praktisch toepasbare oplossingen om de stad toekomstbestendig te maken en daarmee overlast plus schade van water te beperken en de leefbaarheid te optimaliseren. Bij het anders inrichten van de woonomgeving kunnen ook bewoners een bijdrage leveren.  

De WaterStraat

Het Hoogheemraadschap van Delfland, VPdelta en The Green Village ontwikkelen hiertoe de WaterStraat. Een proeftuin voor experimenten, onderzoek en demonstraties. Ondernemers, onderzoekers en gebiedsbeheerders werken hier samen aan nieuwe innovatieve producten om beter om te gaan met hemelwateroverlast in de stad als gevolg van het veranderende klimaat in Nederland. De WaterStraat biedt de mogelijkheid om concepten en producten te testen, (door) te ontwikkelen en te demonstreren. Denk aan wegen met waterpasseerbare verhardingen, waterbuffers onder woningen, slimme regentonnen tegen gevels of waterbergingen op daken. Op deze manier draagt de WaterStraat bij aan de versnelde acceptatie en opschaling van dit soort innovatieve producten naar onze leefomgeving. En maken ondernemers, onderzoekers en gebiedsbeheerders gezamenlijk de stad gereed voor de toekomst. De WaterStraat ligt op de The Green Village, een terrein van de Technische Universiteit Delft.

Meer informatie

Heb jij ook een goed idee op het gebied van klimaatadaptatie? Ben je op zoek naar een plek waar je dit idee kunt uitproberen of wil je de proeftuin bezoeken? Neem contact op met Kiki Zondag via K.G.Oosterhuis@tudelft.nl of Marjan Kreijns via M.S.Kreijns@tudelft.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimaatadaptatie

Naast proeftuin de WaterStraat beproeven partners van VPdelta in onder andere de wijk Zomerhofkwartier (ZoHo) in Rotterdam innovaties die de stad beter bestand maken tegen piekbuien. Denk hierbij aan waterbergende daken of waterbergende en waterdoorlatende verharding die de stad als spons laten fungeren. Hoe meer water wordt opgevangen of snel kan wegstromen in de grond, des te kleiner de kans op overstroming. Wereldwijd bestaat behoefte aan betrekkelijk eenvoudige manieren om regenwater op te slaan, vast te houden en vertraagd af te voeren. Onder de hoede van VPdelta vinden bedenkers van oplossingen om een stad klimaatadaptief te maken een plekje in de wijk.

Startups

Onder de vleugels van VPdelta werken vele startups en grownups aan de ontwikkeling van veelbelovende innovatieve producten.Klik hier voor meer informatie over de startups.